דירת מגורים לצעירות שאינן יכולות להתגורר בבית הוריהן וזקוקות לליווי לתקופת מעבר כדי שיוכלו לתפקד באופן עצמאי

הדירה בשיתוף ובפיקוח משרד הרווחה
אודותאודות
אתר זה נבנה באמצעות